EM VAN APROVAR LA PARADA PERÒ NO HE COBRAT, POT SER QUE ES DEGA AL FET QUE TINC UN COBRAMENT INDEGUT?

Si té un cobrament indegut pendent de retornar, la legislació permet al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la compensació del seu import amb les prestacions o subsidis futurs, és a dir, restar-li-ho d'aquest import.

En conseqüència, fins que retorne la totalitat de la quantitat que deu com a cobrament indegut, no podrà començar a cobrar la nova prestació o subsidi aprovat.

No obstant açò, pot sol·licitar la compensació parcial del seu cobrament indegut per a percebre part de la prestació o subsidi, que es resoldrà atenent a la seua situació econòmica familiar.