Seu electrónica

Cobre la parada i necessite un certificat que ho acredite, què he de fer?

Podrà sol·licitar un certificat que acredite la seua condició de persona beneficiària de prestacions per desocupació: