COM JUSTIFIQUE LA BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL SI CAIC MALALT DURANT UN ERTE I COBRAMENT LA PARADA?

Si li afecta una incapacitat temporal mentre percep la prestació per desocupació com a conseqüència de la suspensió d'ocupació o la reducció de la jornada de treball per un procediment de regulació temporal d'ocupació, haurà de posar-ho en coneixement del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Comunicarà tant la baixa mèdica com, en el seu moment, la corresponent alta. A més, la seua empresa comunicarà també els dies de baixa mèdica a través del corresponent fitxer de dies d'activitat/inactivitat.

Pot comunicar esta situació:

  • Sol·licitantcita prèviaen la seua oficina de prestacions i aportant els parts de baixa i alta.
  • Tramitant-ho a través d'Internet, en la seudel SEPE (si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve). Pot aportar els parts de baixa i alta a través de la transacció Gestió de la documentació.
  • Presentant pre-sol·licitud per a la baixa per IT, en el tràmitBaixa Prestació. Una vegada tinga l'alta mèdica, present novament pre-sol·licitud en el tràmit Pre-sol·licitud de prestació individual. En tots dos casos explique breument, en el camp Observacions, esta situació, que està percebent prestació per ERTE i que ha passat a situació d'IT o l'ha finalitzat.
  • Excepcionalment, mitjançant remissió d'escrit a través del Registre Electrònic o presentat en una oficina d'assistència en matèria de registre, adjuntant els parts de baixa i alta metgesses.