VAIG INGRESSAR A LA PRESÓ, PUC SEGUIR COBRANT LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ? POT COBRAR EL MEU CÒNJUGE PER MI?

El seu ingrés a la presó per compliment de condemna implica la suspensió de les prestacions per desocupació durant el temps de la condemna excepte si té responsabilitats familiars i no gaudix de cap renda familiar la quantia de la qual supere el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Per a seguir cobrant la prestació haurà de sol·licitar la continuïtat de la percepció en la seua oficina de prestacions demanant cita prèvia en la Seu electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o per telèfon.

Si se li reconeix el dret a seguir percebent la prestació i té el cobrament domiciliat en compte bancari, la prestació se seguirà ingressant en aquest compte i no seran precisos més tràmits.

Però si cobrava per finestreta, haurà d'autoritzar mensualment al seu cònjuge perquè cobre en el seu lloc, aportant, entre una altra documentació, els DNI/NIE de tots dos i un document que acredite que vosté es troba a la presó.

L'ingrés provisional a la presó (l'anomenada presó preventiva) no comporta la interrupció del dret a la prestació o subsidi per desocupació.