Seu electrónica

Vaig ingressar a la presó, puc seguir cobrant les prestacions per desocupació? Pot cobrar el meu cònjuge per mi?

Si ha ingressat a la presó cal distingir si la presó és de forma preventiva o provisional, o per contra, el seu ingrés a la presó és per a complir condemna.

Si és presó preventiva o provisional no s'interromp la prestació o subsidi per desocupació que estava percebent abans d'ingressar a la presó. No obstant açò, haurà de comunicar-ho al Servici Autonòmic d'Ocupació.

Si el seu ingrés a la presó és per compliment de condemna, se suspendran les prestacions per desocupació durant el temps de la condemna, excepte en el cas que tinga responsabilitats familiarsi no dispose de cap renda familiar la quantia de la qual supere el Salari Mínim Interprofessional (SMI),  en este cas pot sol·licitar la continuïtat de la seua percepció, a través d'un dels següents mitjans:

  • Si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve pot presentar la sol·licitud:
  • Presencialment en la seua oficina de prestacions, demanant cita prèvia. La cita prèvia pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica del SEPEo en el número de telèfon 919 26 79 70 (servici 24 hores). En este cas, pot presentar la sol·licitud  una persona autoritzada, aportant el  imprés de continuïtat degudament emplenat i firmat per Ud, al costat de la corresponent autorització i fotocòpia del DNI/NIE seu i el de la persona autoritzada.
  • També pot presentar la sol·licitud de continuïtat del dret del cobrament en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de la seua Comunitat Autònoma, a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local, en les oficines de correus o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents.

Tant si l'ingrés és en presó preventiva com si ho és per a complir condemna i se li reconeix el dret a continuar percebent la prestació, si el seu pagament estava domiciliat en un compte de la qual Un. és titular seguirà cobrant de la mateixa manera sense haver de realitzar més tràmits. Però si cobrava per finestreta, haurà d'autoritzar mensualment a alguna persona perquè cobre en el seu lloc, aportant els DNI/NIE de tots dos i la sol·licitud d'autorització firmada per Un. i per la persona autoritzada.

En tots dos casos, si quan va ingressar a la presó estava percebent el subsidi, podrà sol·licitar la seua pròrroga en el termini de 15 dies hàbils des que finalitze el període reconegut, en cas que li puga correspondre.

Durant el compliment de condemna, no se li reconeixeran nous drets, encara que tinga responsabilitats familiars. Per tant, si cobrava la prestació per desocupació de nivell contributiu quan va ingressar a la presó i l'esgota estant en eixa situació, no tindrà dret al reconeixement del subsidi per esgotament de la mateixa.

En tot cas, està obligat a comunicar la seua situació a el Servici Autonòmic d'Ocupació.