COBRANT PARADA O SUBSIDI, PUC PARTICIPAR EN ELS PROGRAMES MIXTS D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ DE LES ESCOLES TALLER I CASES D'OFICI?

La seua incorporació als programes mixts d'ocupació/formació de les Escoles Taller i Cases d'Ofici és incompatible amb les prestacions per desocupació, ja que:

  • En la primera etapa del projecte, els alumnes i les alumnes menors d'anys 25 reben formació professional ocupacional i tenen dret a una beca, que és incompatible amb la prestació o subsidi per desocupació.
  • En la segona etapa, els alumnes i les alumnes que treballen complementen la seua formació en alternança amb el treball i la pràctica professional i són contractats o contractades en la modalitat de contracte de formació, incompatible també amb la prestació per desocupació.