COBRE SUBSIDI DE MAJOR D'ANYS, 55 DEIXARÉ DE COBRAR-HO QUAN COMPLISCA L'EDAT PER A JUBILAR-ME ANTICIPADAMENT?

Si està cobrant el subsidi de majors d'anys 55 i complix l'edat per a jubilar-se anticipadament, d'ofici es va a modificar la durada del seu subsidi perquè tinga la possibilitat de seguir cobrant-ho fins que complisca l'edat ordinària de jubilació.