Seu electrónica

Cobre prestació/subsidi per desocupació, he de suspendre-les si realitze treballs inclosos en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social?

Ha de comunicar les situacions incompatibles amb la prestació contributiva o amb el subsidi per desocupació: activitats agropecuàries per compte propi, activitats per compte d'altri, així com les rendes derivades d'aquestes activitats, en el cas del subsidi.

No obstant açò, existixen certes particularitats pel que fa als treballs agrícoles, ja que les altes en treballs del Sistema Especial Agrari (SEASS):

  • Si es produïxen en tipus de contractes fixos, donaran lloc a la baixa en la prestació.
  • Si es produïxen en tipus de contractes eventuals, es procedirà a la seua regularització per part de la seua oficina de prestacions sobre la base de la informació que reba de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa, al mes següent de la realització d'aquestes jornades veurà la seua prestació regularitzada en funció del total de jornades, sumada la part proporcional de descansos i vacacions (s'aplica un factor multiplicador de 1 337 , sobre cada jornada treballada).

Fruit d'eixa regularització es generen cobraments indeguts que es compensaran en la nòmina posterior, i en el cas de quedar esgotada la prestació, li seran reclamats en el procediment corresponent.

Si es comprova que quan li abonen el mes següent al de la realització de jornades com a eventual, no figuren els cobraments indeguts que a dalt s'esmenten, haurà d'acudir a la seua oficina de prestacions, prèvia sol·licitud de citao cridant per telèfon , per a informar dels treballs agrícoles realitzats.