COM ÉS LA MEUA COTITZACIÓ SI COBRE UN SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mantindrà la cotització per jubilació si vosté es troba en algun dels següents suposats:

  • Està percebent un subsidi per a persones treballadores majors d'anys, 52 incloses les persones fixes discontínues el fet causant de les quals s'haja produït a partir del de 2 març de 2022 .
  • Si és persona treballadora fixa discontínua major d'anys 52 i el fet causant del subsidi per desocupació ha tingut lloc abans del de 2 març de 2022 .

La base de cotització per jubilació en els dos casos anteriors, és el 125 per cent del topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.

  • Si vosté és una persona fixa discontínua menor d'anys, 52 acredita 180 dies o més de cotització i el fet causant del subsidi ha tingut lloc abans del dos de març de 2022 , els primers 60 dies de cobrament del subsidi cotitzen per a la jubilació. La base de cotització per jubilació en este cas, és el topall mínim de cotització a la Seguretat Social vigent a cada moment.