QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ ENVIAR EL CERTIFICAT D'EMPRESA DE TOTES LES PERSONES TREBALLADORES ENCARA QUE NO SOL·LICITEN LA PARADA?

Els certificats d'empresa enviats per les empreses, encara que les persones treballadores no sol·liciten prestació per desocupació, quedaran registrats en les bases de dades del Servici Públics d'Ocupació Estatal (SEPE), per al reconeixement de futures prestacions per desocupació.

Accés a Certific@ 2 .