QUINA ESTRUCTURA HA DE TINDRE UN FITXER XML DE COMUNICACIÓ DE PERÍODES D'ACTIVITAT, CERTIFICAT DE CESSAMENT DE RELACIÓ LABORAL O ALTES DE PRESTACIONS AFECTADES PER ERE O ERTE?

Existixen quatre tipus d'estructura de fitxers XML per a comunicacions al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE):

a) Fitxer XML de comunicació de períodes d'activitat.

b) Fitxer XML de comunicació de certificats de cessament.

c) Fitxer XML de comunicació d'altes de prestacions per expedient de regulació d'ocupació.

d) Fitxer XML de comunicació prèvia de dades sobre acomiadaments col·lectius, suspensió de contractes i reducció de jornada (procediments d'ERE o ERTE).

L'aplicació Certific@ 2 oferix la possibilitat de crear aquests fitxers XML amb ajuda d'un assistent segons el tipus de fitxer que es pretenga enviar (dades de períodes d'activitat, dades de certificat d'empresa o dades d'altes de prestacions per ERE o ERTE).

Nota important: per a poder executar qualsevol dels tres assistents, és necessari tindre instal·lada en l'equip informàtic l'última versió de JAVA. Les instruccions per a saber com instal·lar-la estan accessibles des del botó inferior esquerre d'esta pàgina (just sota l'assistent de certificats d'empresa).

En el menú principal de l'aplicació Certific@ 2 , dins de l'opció Ajuda XML, l'usuari disposarà de la descripció de cadascun dels fitxers, estant detallada en cadascun dels manuals:

    • Manual d'Usuari de Períodes d'Activitat. (PDF-1,57Mb)
    • Manual d'Usuari de Certificat d'empresa de Cessament. (PDF-1,63Mb)
    • Manual d'Usuari d'Altes de prestacions per EREs. (PDF-1,45Mb)
    • Manual d'Usuari de Procediment d'ERE. (PDF-2,60Mb) (*)
    • Última versió – Esquemes XSD

(*) Procediments d'ERE o ERTE es referix a la comunicació prèvia de dades sobre acomiadaments col·lectius, suspensió de contractes i reducció de jornada.

A més en la mateixa direcció té disponible un entorn per a l'enviament de fitxers XML en proves i la possibilitat d'aclarir dubtes o realitzar consultes a través de la bústia de l'aplicació Certific@2 .

Si el fitxer no s'ajusta a l'estructura que marca el SEPE l'aplicació envia el següent missatge d'error: El fitxer enviat no seguix l'esquema XML publicat en la nostra WEB, indicant línia, columna i etiqueta en la qual s'ha detectat l'error.