QUINS TIPUS D'ACCÉS PERMET LA SEU ELECTRÒNICA DEL SEPE?

Per a accedir a les diferents opcions que li proporciona la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), pot fer-ho de diferents formes:

1 . Accés a Certific@2  amb usuari i contrasenya de Contrat@.

 • Tots els usuaris de Contrat@ tenen accés a Certific@2.
 • Les altes d'usuaris en Contrat@ es repercutixen en SEPE en 24 hores ( 48 hores si es tracta de l'entorn de proves de fitxers XML).
 • De forma temporal, no es repercutix a SEPE el canvi de contrasenya en Contrat@ per a l'accés a Certific@2. Pròximament s'habilitarà este servici perquè el canvi de contrasenya permeta accedir a Certific@2.
 • L'accés a Certific@ 2 es realitza amb usuari principal (o autoritzat) o amb usuari associat:

    1 . 1 . Amb usuari principal (o autoritzat):

 •  Si l'usuari és un CIF:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el CIF.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF no s'ha d'introduir res.
 •  Si l'usuari és un NIF:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el NIF anteposant en la primera posició per l'esquerra una “D”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF no s'ha d'introduir res.
 •  Si l'usuari és un NIE:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el NIF anteposant en la primera posició per l'esquerra una “I”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF no s'ha d'introduir res.

    1 . 2 . Amb usuari associat:

 •  Si l'usuari és un NIF:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el NIF anteposant en la primera posició per l'esquerra una “D”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF s'ha d'introduir el CIF de l'empresa a la qual es representa.
 •  Si l'usuari és un NIE:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el NIF anteposant en la primera posició per l'esquerra una “I”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF s'ha d'introduir el CIF de l'empresa a la qual es representa.

 

2 . Accés a Certific@2 amb certificat digital o DNI electrònic

L'accés amb certificat digital o DNI electrònic a Certific@2 és possible a través de qualsevol d'estes rutes:

 • Seu electrònica- Empreses -Certific@2 - Accés a l'aplicació - Certificat digital o DNI electrònic.
 • www.sepe.es - Empreses - Servicis per a empreses- Accés a l'aplicació - Certificat digital o DNI electrònic.