Seu electrónica

Soc conseller/a o administrador/a de una societat mercantil, puc cobrar la parada en finalitzar la meua relació laboral?

Si és conseller/a o administrador/a de una societat mercantil pot percebre prestacions per desocupació si:

  • A més va exercir un lloc com a persona treballadora per compte d'altri en la societat.
  • L'acompliment del càrrec no va suposar funcions de direcció o gerència.
  • No posseïx el control efectiu de la societat.

No pot percebre prestacions si:

  • Posseïx el control efectiu de la societat.
  • Va realitzar funcions de direcció o gerència de la societat. 

No obstant açò, per ser esta una situació assimilada a persona treballadora per compte d'altri (encara que sense cotització per desocupació, a l'efecte de la Seguretat Social), podrà sol·licitar prestacions per desocupació després de cessar en la relació laboral. En este cas, per al càlcul del període d'ocupació cotitzat, es tindrien en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a l'inici d'eixa última relació laboral en la direcció i com a conseller o consellera, o com a administradora o administrador.