PUC COBRAR LA PARADA SI SOC UNA PERSONA TREBALLADORA ESTRANGERA?

Si és una persona treballadora estrangera i residix o està de forma legal a Espanya, tindrà dret a beneficiar-se de les prestacions per desocupació en les mateixes condicions que les persones treballadores de nacionalitat espanyola.