Seu electrónica

Puc cobrar la parada si soc una persona treballadora estrangera?

Si és una persona treballadora estrangera i residix o està de forma legal a Espanya, tindrà dret a beneficiar-se de les prestacions per desocupació en les mateixes condicions que les persones treballadores de nacionalitat espanyola.