PUC COBRAR LA PARADA DESPRÉS D'UNA BAIXA VOLUNTÀRIA?

Si abandona un treball de forma voluntària, no pot percebre la prestació per desocupació ja que segons establix la normativa legal, per a poder cobrar una prestació per desocupació és necessari que la baixa en el treball no s'haja produït de forma voluntària, doncs el sistema de protecció per desocupació protegix a les persones treballadores que volen i poden treballar però manquen d'ocupació.

Si posteriorment treballa en una nova empresa i li cessen per no superar el període de prova per decisió de l'empresari o l'empresària, i no han transcorregut més de tres mesos des que va cessar voluntàriament  en l'empresa anterior, tampoc tindrà dret a una prestació per desocupació.

No obstant açò, si s'incorpora de nou a un altre lloc de treball i este contracte finalitza per no superar el període de prova per decisió de l'empresa, però han transcorregut més de tres mesos des de la baixa voluntària, sí tindrà dret a una prestació per desocupació, sempre que reunisca la resta de requisits

De totes maneres, se sol realitzar una anàlisi concreta de cada cas per a determinar si hi ha indicis que permeten establir de manera fundada la presumpció de frau de llei en l'última contractació, per si es pretén accedir a la prestació per desocupació de forma indeguda.