CONVISC AMB LA MEUA PARELLA DE FET, ÉS CÀRREGA FAMILIAR PER AL MEU SUBSIDI?

La parella de fet de la persona sol·licitant o beneficiària del subsidi per desocupació no forma part de la unitat familiar d'esta, per la qual cosa no pot ser considerada com a responsabilitat familiar de la mateixa.