Seu electrónica

Convisc amb la meua parella de fet, és càrrega familiar per al meu subsidi?

La parella de fet de la persona sol·licitant o beneficiària del subsidi per desocupació no forma part de la unitat familiar d'esta, per la qual cosa no pot ser considerada com a responsabilitat familiar de la mateixa.