Seu electrónica

Per a accedir al subsidi per desocupació, es té en compte el fill o la filla de la meua parella, no havent-hi convivència però sí obligació d'aliments?

El fill o la filla privatiu del seu cònjuge o parella que no conviu amb vostés, no es considera que està al seu càrrec, encara que el seu progenitor/a estiga obligat/a a prestar-li aliments.

Més informació sobre les responsabilitats familiars en relació a les prestacions per desocupació en: “Responsabilitats familiars".