QUAN FINALITZE EL MEU CONTRACTE D'EMPLEAT/A DE LLAR, TINC DRET A LA PARADA?

Tindrà dret a la parada si quan finalitze el seu contracte ha cotitzat a desocupació, almenys, 360 dies.
Es tindran en compte les cotitzacions realitzades en qualsevol dels règims de la Seguretat Social pels quals es cotitza a desocupació, incloent les cotitzacions com a persona treballadora empleada de la llar, ja que este col·lectiu té obligació de cotitzar a desocupació a partir del d'octubre 1 de 2022 .