TINDRÉ DRET A LA PARADA SI TORNADA D'UN PAÍS NO PERTANYENT A LA UNIÓ EUROPEA NI A L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU I DIFERENT DE SUÏSSA?

Quan retorne a Espanya, pot sol·licitar i tindre dret a la prestació per desocupació si reunix cotitzacions suficients anteriors a la seua eixida. Es tindran en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a aquesta eixida.

Si no compta amb cotitzacions suficients anteriors a la seua eixida d'Espanya, o tenint-les troba treball en retornar i no sol·licita la prestació per desocupació, si posteriorment haguera d'acreditar una nova situació legal de desocupació per a accedir a prestacions, se li tindran en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a la seua estada en l'estranger, però no el període de permanència fora d'Espanya.

Si no té cotitzacions suficients anteriors a la seua eixida d'Espanya, després de la seua tornada podrà accedir, si complix tots els requisits per a açò, al subsidi de persona emigrant retornada o a la renda activa d'inserció.

Més informació en: “Soc emigrant retornat”.