Seu electrónica

Tinc 54 anys, fa quasi un any vaig acabar el subsidi per esgotament de la parada i des d'aleshores no he treballat Tinc dret al subsidi per a majors d'anys?. 52

Si té 54 anys i fa quasi un any que va acabar de cobrar el subsidi de desocupació per haver esgotat la prestació contributiva i des d'aleshores no ha treballat, pot tindre dret al subsidi per a persones treballadores majors d'anys, 52 si complix els requisits de cotització exigits per a açò i les seues rendes mensuals no superen el 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, sempre que des que va accedir al subsidi anterior haja mantingut la inscripció com a demandant d'ocupació de manera ininterrompuda, o amb interrupcions inferiors a 90 dies naturals o que es deguen aquestes interrupcions a la realització d'algun treball.