IMPRESOS

En esta pàgina vosté pot descarregar en format PDF els impresos oficials  que s'utilitzen per a sol·licitar una prestació per desocupació, així com per a realitzar altres tràmits. Recorde que emplenar la sol·licitud per este mitjà no significa que vosté l'haja presentat en el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per a açò ha d'acudir a la seua oficina de prestacions, prèvia petició de cita en la Seu Electrònica del SEPE.  o en el telèfon de cita prèvia .També pot presentar la sol·licitud en qualsevol oficina de registre públic enviant-la per correu administratiu o en la pàgina web del SEPE . En esta mateixa pàgina estan disponibles les carpetes i fulles informatives que contenen la informació bàsica necessària per a emplenar les sol·licituds de prestacions. Per favor, llija-les atentament abans d'emplenar les sol·licituds. En cas de dubte pot contactar amb el SEPE per telèfon.