Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

 

Si finalitza el contracte mentre vosté està de baixa per incapacitat temporal, seguirà percebent la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins hui de l'alta mèdica, però passarà a percebre la quantia corresponent a una prestació per desocupació.

Des que rep l'alta, té un termini de 15 dies hàbils per a sol·licitar la prestació. 

El periodo de baja por incapacidad temporal, mientras el contrato haya estado en vigor, se tiene en cuenta como período de ocupación cotizada para acceder a las prestaciones por desempleo.

  • Si la incapacitat haguera sigut per contingències comunes i li correspon una prestació de nivell contributiu (per tindre cotitzats 360 dies o més), el temps que va des de la fi de la relació laboral fins a l'alta mèdica es descomptarà de la durada de la prestació. El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) cotitzarà també eixe període per contingències comunes, inclosa jubilació, fins al final de la prestació per desocupació.
  • Si la incapacitat haguera sigut per contingències professionals i li correspon una prestació de nivell contributiu o una prestació de nivell assistencial o subsidi, el temps entre la fi del contracte i l'alta mèdica no es descompta de la prestació, ni el SEPE cotitza per aquest període.

He treballat més d'un any 

He treballat menys d'un any