GARANTIA JUVENIL

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés de les persones jóvens majors d'i 16 menors d'anys 30 al mercat de treball

Contacte


Telèfon 060
info.garantiajuvenil@sepe.es

Xarxes Socials


Enllaç Facebook
Enllaç Twitter
Enllaç Instagram
Enllaç Youtube