A QUI VA DIRIGIDA GARANTIA JUVENIL?

Garantia Juvenil està dirigida a jóvens en cerca d'ocupació que no es troben en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliena, i vullguen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral.

Els jóvens podran sol·licitar la seua inscripció sempre que complisquen els següents requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o, ser ciutadans de la Unió o dels Estats partix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa o ser estranger titular d'una autorització per a residir en territori espanyol  que habilite per a treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tindre més d'anys 16 o menys d'anys 30 en el moment de sol·licitar la inscripció
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració  expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

A través dels següents vincles podràs gestionar per complet si ho desitges la teua sol·licitud d'inscripció:

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE