Seu electrónica

Protecció de Dades Garantia Juvenil

Imagen lectura fácil Lectura fácil
EPÍGRAF INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL - SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL
FINALITAT
  • Gestionar el procés d'alta en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). Atorgar, mantindre, suspendre o revocar l'alta, així com gestionar el seguiment del procés.
  • Comptar amb un perfil bàsic de cada jove registrat, que podrà ser complementat per les entitats col·laboradores (Article 88 de la Llei 18 / 2014 ), conforme a l'avaluació dels atributs definits a nivell de cada acció o mesura del Catàleg únic d'actuacions desenvolupat en el Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil. Així mateix, t'informem que sobre la base d'eixe possible perfil es prengueren decisions automatitzades.
  • Facilitar als subjectes contemplats en les lletres a), b), c) i d) de l'article 88 de la Llei 18 / 2014 com a ens que desenvoluparan l'atenció als usuaris beneficiaris del SNGJ, la informació necessària per a l'elaboració dels itineraris i la comprovació del compliment dels requisits exigibles de conformitat al contingut de les convocatòries i de les accions que puguen desenvolupar.
  • Enviament de campanyes de comunicació de difusió de programes educatius, formatius i d'ocupació en el marc del SNGJ, sempre que ho hagueres acceptat expressament a través de la casella habilitada a este efecte.
LEGITIMACIÓ
  • Compliment d'una obligació legal (Llei 18 / 2014 , de 15 de octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència).
  • Consentiment de l'interessat, en cas que acceptes la recepció de campanyes de comunicació de difusió de programes educatius, formatius i d'ocupació en el marc del SNGJ, sempre que ho hagueres acceptat expressament a través de la casella habilitada a este efecte.
DESTINATARIS

Entitats col·laboradores de les accions que formen part del SNGJ (Articles 88 , 103 i 111 . g) de la Llei 18 / 2014 ).

DRETS

Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, tal com s'explica en la informació addicional.

PROCEDÈNCIA

Les dades procedixen dels propis interessats inscrits en el SNGJ, no obstant açò, els mateixos podran ser complementats per les entitats col·laboradores que formen part del SNGJ (Article. 88 de la Llei 18 / 2014 ).

INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades punxant ací.