AVANTATGES DE GARANTIA JUVENIL

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen les ajudes a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

 

Per a aconseguir que els jóvens puguen accedir al mercat de treball i en línia amb el programa i les mesures de Garantia Juvenil,  s'ha aprovat en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives el Pla de Xoc per l'Ocupació Jove 2019 - 2021 . Este pla desenvolupa 50 mesures en 6 eixos perseguint reduir la desocupació juvenil i recuperar la qualitat en l'ocupació, lluitant també enfront de la bretxa de gènere. Dins dels objectius del pla s'inclouen mesures encaminades a millorar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Ajudes a la contractació

Així mateix, existixen a nivell estatal una sèrie d'ajudes per la contractació de jóvens menors d'anys, 30 així com bonificacions i reduccions a la Seguretat Social per als Autònoms que poden consultar-se en l'enllaç d'ajudes i bonificacions de la pàgina del Servici Públic d'Ocupació Estatal.  

En la teua comunitat autònoma

Les Comunitats Autònomes tenen un paper determinant en l'aplicació de la Garantia, posant en marxa diversos programes i mesures dirigides als jóvens inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Mantente informat a través d'internet i xarxes socials i mitjançant els servicis d'assessorament especialitzats que les diferents entitats posen a la vostra disposició.

Convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació

Formar part del Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil permetrà que les entitats participants en diversos Planes d'Ocupació Juvenil puguen explicar amb tu en les seues diferents convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació. Es tracta d'oportunitats dissenyades a mesura per a jóvens, amb l'objectiu de millorar la vostra incorporació en el mercat de treball i enfocades en els camps i sectors que major demanda tenen en l'actualitat.

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE