PLANES D'ACTUACIÓ 2019 - 2022 DELS CRN

Andalusia

Resolució de 23 de setembre de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma d'Andalusia, pel qual s'aproven els Planes d'actuació plurianuals 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Artesania, del Centre de Referència Nacional de Pedra Natural, del Centre de Referència Nacional de Joieria i Orfebreria, i del Centre de Referència Nacional de Producció, Fusteria i Moble, en l'àmbit de la formació professional.

Aragó

Resolució de 20 de febrer de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma d'Aragó, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional en l'àrea professional de Logística Comercial i Gestió del Transport de la família professional de Comerç i Màrqueting en l'àmbit de la formació professional.

Resolució de 26 de desembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma d'Aragó, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Producció Fotogràfica i Audiovisual en l'àmbit de la formació professional.

Baleares

Resolució de 23 de setembre de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual s'aprova el Pla d'actuació plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Atenció Social en l'àmbit de la formació professional.

Resolució de 1 de setembre de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Nàutica de la família professional de Transport i manteniment de vehicles en l'àmbit de la formació professional.

Canarias

Resolució de 1 de setembre de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Canarias , pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Jardineria en l'àmbit de la formació professional.

Cantabria

Resolució de 30 de setembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Servici Càntabre d'Ocupació, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Electrònica i instal·lacions elèctriques en l'àmbit de la formació professional.

Castella-la Manxa

Resolució de 14 de novembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, pel qual s'aproven els Planes d'Actuació Plurianuals 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Energia Elèctrica, Aigua i Gas, i del Centre de Referència Nacional de Vins i Olis, en l'àmbit de la formació professional.

Castella i Lleó

Resolució de 22 de agost de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Servici Públic d'Ocupació de Castella i Lleó, pel qual s'aproven els Planes d'Actuació Plurianuals 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Indústries càrnies, làctiques, panificables i diverses, del Centre de Referència Nacional d'Activitats culturals i recreatives, i del Centre de Referència Nacional d'Electromecànica i carrosseria de vehicles, en l'àmbit de la formació professional

Extremadura

Resolució de 27 de novembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Extremadura , pel qual s'aproven els Planes d'actuació plurianuals 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Agricultura i del Centre de Referència Nacional d'Agroturismo en l'àmbit de la formació professional.

Resolució de 1 de setembre de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Extremadura , pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Activitats Físiques i Esportives en l'àmbit de la formació professional.

 

EOI/Red.es

Resolució de 30 de setembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, l'Entitat Pública Empresarial Red.es i la Fundació EOI, F.S.P., pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Comerç electrònic i màrqueting digital en l'àmbit de la formació professional.

Galicia

Resolució de 23 de setembre de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Galicia , pel qual s'aprova el Pla d'actuació plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Aqüicultura i bussege en l'àmbit de la formació professional.

Resolució de 27 de novembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Galicia , pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Pesca i Navegació en l'àmbit de la formació professional.

INAEM

Resolució de 27 de novembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Espectacles en viu en l'àmbit de la formació professional.

Madrid

Resolució de 22 de agost de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunidad de Madrid , pel qual s'aproven els Planes d'Actuació Plurianuals 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Edificació i obra civil, del Centre de Referència Nacional de Fred i climatització, del Centre de Referència Nacional de Desenvolupament informàtic i comunicacions, del Centre de Referència Nacional de Màquines electromecàniques i del Centre de Referència Nacional d'Administració, assegurances i finances, en l'àmbit de la formació professional

Murcia

Resolució de 20 de febrer de 2020 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de la Regió de Murcia , pel qual s'aprova el Pla d'actuació plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Química en l'àmbit de la formació professional.

Navarra

Resolució de 22 de agost de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Foral de Navarra , pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Servicis, productes i atenció sanitària, en l'àmbit de la formació professional.

Resolució de 23 de juliol de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Foral de Navarra , pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional d'Energies Renovables en l'àmbit de la formació professional.

Valencia

Resolució de 30 de setembre de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es publica el Conveni entre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Comunitat Valencia na, pel qual s'aprova el Pla d'Actuació Plurianual 2019 - 2022 del Centre de Referència Nacional de Transformació i instal·lació de fusta i suro en l'àmbit de la formació professional.