ARTS I ARTESANIES

Arts i artesanies

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
ARTA 0111

2

Talla d'elements decoratius en fusta Descargar RD 613 / 2013

ARTA 0112

2

Elaboració d'obres de forja artesanal

Descargar

RD 985 / 2013

ARTB 0111

2

Elaboració d'articles d'argenteria

Descargar

RD 613 / 2013
RD 985 / 2013

ARTB 0112

2

Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina Descargar RD 985 / 2013

ARTB 0211

2

Reparació de joieria

Descargar

RD 613 / 2013
RD 985 / 2013

ARTG 0112

2

Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall

Descargar

RD 985 / 2013

ARTG 0212

2

Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta

Descargar

RD 985 / 2013

ARTG 0312

3

Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda

Descargar

RD 985 / 2013

ARTG 0412

3

Afinación i harmonització de pianos Descargar RD 985 / 2013
ARTG 0512

3

Regulació de pianos verticals i de cua Descargar RD 985 / 2013

ARTN 0109

2

Elaboració artesanal de productes de vidre en calent

Descargar

RD 1521 / 2011
RD 613 / 2013

ARTN 0110

1

Reproduccions de motles i peces ceràmiques artesanals Descargar RD 1521 / 2011

ARTN 0111

3

Motles i matricerías artesanals per a ceràmica

Descargar

RD 1693 / 2011

ARTN 0209

2

Cantereria artesanal Descargar RD 1521 / 2011

ARTN 0210

2

Decoración artesanal de vidrio mediante aplicación de color

Descargar

RD 1521 / 2011
RD 613 / 2013

ARTN 0309

2

Transformació artesanal de vidre en fred Descargar RD 1521 / 2011

ARTR 0112

3

Restauración y reparación de relojes de época, históricos y autómatas

Descargar

RD 985 / 2013

ARTU 0110

3

Maquinària escènica per a l'espectacle en viu Descargar RD 1521 / 2011
ARTU 0111

3

Utilería per a l'espectacle en viu Descargar RD 1693 / 2011

ARTU 0112

3

Construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals Descargar

RD 985 / 2013

ARTU 0212

3

Assistència a la direcció tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments Descargar RD 985 / 2013