ARTS GRÀFIQUES

Arts gràfiques

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

ARGA 0110

2

Gravat calcográfico i xilográfico

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGA 0111

2

Litografia

Descargar

RD 612 / 2013

ARGA 0112

3

Gravat i tècniques d'estampació

Descargar

RD 984 / 2013

ARGA 0211

3

Enquadernació artística

Descargar

RD 612 / 2013

ARGA 0311

2

Serigrafia artística

Descargar

RD 612 / 2013

ARGC 0109

2

Guillotinat i plegat

Descargar

RD 712 / 2011

ARGC 0110

2

Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGC 0112

3

Gestión de la producción en encuadernación industrial

Descargar

RD 984 / 2013

ARGC 0209

2

Operacions en trens de cosit Descargar RD 712 / 2011
ARGG 0110

3

Disseny de productes gràfics Descargar RD 1520 / 2011

ARGG 0112

3

Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartó i altres suports gràfics

Descargar

RD 984 / 2013

ARGG 0212

3

Il·lustració

Descargar

RD 984 / 2013

ARGI 0109

2

Impressió en offset

Descargar

RD 712 / 2011

ARGI 0110

2

Impressió en flexografía Descargar RD 1520 / 2011

ARGI 0112

3

Gestión de la producción en procesos de impresión

Descargar

RD 984 / 2013

ARGI 0209

2

Impressió digital Descargar RD 1213 / 2009

ARGI 0210

2

Impressió en huecograbado

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGI 0309

1

Reprografia

Descargar

RD 712 / 2011

ARGI 0310

2

Impressió en serigrafia i tampografía

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGN 0109

3

Producció editorial

Descargar

RD 1213 / 2009

ARGN 0110

3

Desenvolupament de productes editorials multimèdia

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGN 0210

3

Assistència a l'edició

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGP 0110

2

Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión

Descargar

RD 1520 / 2011

ARGP 0112

3

Gestión de la producción en procesos de preimpresión

Descargar

RD 984 / 2013

ARGP 0210

2

Imposició i obtenció de la forma impressora Descargar RD 1520 / 2011
ARGT 0109

2

Encunyat Descargar RD 712 / 2011

ARGT 0111

1

Operacions de manipulat i finalització de productes gràfics

Descargar

RD 612 / 2013

ARGT 0112

3

Gestió de la producció en transformats de paper, cartó i altres suports gràfics Descargar RD 984 / 2013

ARGT 0211

1

Operaciones auxiliares en industrias gráficas

Descargar

RD 612 / 2013
RD 984 / 2013

ARGT 0311

2

Elaboració de cartó ondat

Descargar

RD 612 / 2013

ARGT 0411

2

Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartó Descargar RD 612 / 2013