ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Electricitat i electrònica

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
ELEE 0108

1

Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques Descargar RD 1214 / 2009
ELEE 0109

2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió Descargar RD 683 / 2011

ELEE 0110

3

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques a l'entorn d'edificis i amb finalitats espec.

Descargar

RD 1523 / 2011

ELEE 0209

2

Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i cen. Descargar RD 683 / 2011

ELEE 0210

3

Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió

Descargar

RD 1523 / 2011

ELEE 0310

3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn edif. Descargar RD 1523 / 2011

ELEE 0410

3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de

Descargar

RD 1523 / 2011

ELEE 0510

3

Gestió i superv del mont i mant d xarxes el subt alta tens de ª 2 i 3 ª categ i cent transf interi Descargar RD 1523 / 2011

ELEE 0610

3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior Descargar RD 1523 / 2011

ELEM 0110

3

Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial

Descargar

RD 1523 / 2011

ELEM 0111

2

Muntatge i manteniment de sistemes domóticos i inmóticos Descargar RD 1077 / 2012
ELEM 0210

3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial Descargar RD 1523 / 2011
ELEM 0211

3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domóticos i inmóticos Descargar RD 616 / 2013
ELEM 0311

2

Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial Descargar RD 616 / 2013

ELEM 0411

2

Manteniment d'electrodomèstics

Descargar

RD 616 / 2013

ELEM 0511

3

Desenvolupament de projectes de sistemes domóticos i inmóticos

Descargar

RD 616 / 2013

ELEQ 0108

2

Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina

Descargar

RD 1214 / 2009
RD 683 / 2011

ELEQ 0111

1

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics Descargar RD 1077 / 2012

ELEQ 0208

3

Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina

Descargar

RD 683 / 2011

ELEQ 0211

2

Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo Descargar RD 616 / 2013
ELEQ 0311

3

Manteniment d'equips electrònics Descargar RD 616 / 2013
ELES 0108

2

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis Descargar RD 1214 / 2009
ELES 0109

2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuits telev Descargar RD 683 / 2011
ELES 0110

3

Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en edi Descargar RD 1523 / 2011

ELES 0111

2

Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia

Descargar

RD 1077 / 2012

ELES 0208

1

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicac electrotec

Descargar

RD 683 / 2011

ELES 0209

2

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

Descargar

RD 683 / 2011

ELES 0210

3

Gestió i supervis del muntatge i manten de les infraestr de telec i de xarxes de veu i dat i edif

Descargar

RD 1523 / 2011

ELES 0211

2

Montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión

Descargar

RD 1077 / 2012

ELES 0311

3

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión

Descargar

RD 1077 / 2012

ELES 0411

3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia

Descargar

RD 616 / 2013