HOTELERIA I TURISME

Hoteleria i turisme

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
HOTA 0108

1

Operacions bàsiques de pisos en allotjaments Descargar RD 1376 / 2008
RD 685 / 2011
RD 619 / 2013

HOTA 0208

3

Gestió de pisos i neteja en allotjaments

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTA 0308

3

Recepció en allotjaments

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTG 0108

3

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTG 0208

3

Venda de productes i servicis turístics

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTI 0108

3

Promoció turística local i informació al visitant Descargar RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013
HOTJ 0110

2

Activitats per al joc en taules de casinos Descargar RD 1695 / 2011
HOTJ 0111

1

Operacions per al joc en establiments de bingo Descargar RD 1695 / 2011

HOTR 0108

1

Operacions bàsiques de cuina

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTR 0109

1

Operacions bàsiques de pastisseria Descargar RD 685 / 2011
HOTR 0110

3

Direcció i producció en cuina Descargar RD 1526 / 2011

HOTR 0208

1

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTR 0209

3

Sumillería

Descargar

RD 685 / 2011

HOTR 0210

3

Dirección y producción en pastelería

Descargar

RD 1695 / 2011

HOTR 0308

1

Operacions bàsiques de càtering

Descargar

RD 1376 / 2008
R D 619 / 2013

HOTR 0309

3

Dirección en restauración

Descargar

RD 685 / 2011

HOTR 0408

2

Cuina

Descargar

RD 1376 / 2008
RD 619 / 2013

HOTR 0409

3

Gestió de processos de servici en restauració Descargar RD 685 / 2011
RD 619 / 2013
HOTR 0508

2

Servicis de bar i cafeteria Descargar RD 1256 / 2009
RD 685 / 2011
RD 619 / 2013

HOTR 0509

2

Rebosteria

Descargar

RD 685 / 2011
RD 619 / 2013

HOTR 0608

2

Servicis de restaurant Descargar RD 1256 / 2009
RD 685 / 2011
RD 619 / 2013
HOTT 0112

2

Atenció a passatgers en transport ferroviari Descargar RD 619 / 2013
HOTU 0109

2

Allotjament rural Descargar

RD 685 / 2011
RD 619 / 2013

HOTU 0111

2

Guarda de refugis i albergs de muntanya Descargar RD 619 / 2013