MARÍTIM PESQUERA

Marítim pesquera

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
MAPB 0112

1

Activitats subaqüàtiques per a instal·lacions acuícolas i recol·lecció de recursos Descargar RD 988 / 2013

MAPN 0108

2

Confecció i manteniment d'arts i aparells

Descargar

RD 1376 / 2009

MAPN 0109

1

Activitats auxiliars de suport al buc en port

Descargar

RD 718 / 2011

MAPN 0110

1

Activitats en pesca amb arts d'enmalle i marisqueo, i en transport marítim

Descargar

RD 1533 / 2011
RD 622 / 2013

MAPN 0111

2

Pesca local

Descargar

RD 1774 / 2011

MAPN 0112

1

Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques

Descargar

RD 988 / 2013

MAPN 0209

3

Organització de llotges

Descargar

RD 718 / 2011

MAPN 0210

1

Activitats en pesca de palangre, arraste i cèrcol, i en transport marítim

Descargar

RD 1533 / 2011
RD 622 / 2013

MAPN 0211

2

Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca

Descargar

RD 1774 / 2011
RD 622 / 2013

MAPN 0212

2

Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic Descargar RD 988 / 2013

MAPN 0310

1

Amarre de port i monoboyas

Descargar

RD 1533 / 2011
RD 622 / 2013
RD 988 / 2013

MAPN 0312

2

Manipulación y conservación en pesca y acuicultura

Descargar RD 988 / 2013

MAPN 0410

2

Operacions en transport marítim i pesca litoral

Descargar

RD 1533 / 2011

MAPN 0412

2

Operacions de bombament per a càrrega i descàrrega del buc

Descargar

RD 988 / 2013

MAPN 0510

2

Navegació en aigua interiors i pròximes a la costa

Descargar

RD 1533 / 2011

MAPN 0512

1

Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions de buc

Descargar

RD 988 / 2013

MAPN 0610

3

Documentació pesquera

Descargar

RD 1774 / 2011
RD 622 / 2013

MAPN 0612

2

Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica

Descargar

RD 988 / 2013

MAPN 0710

3

Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer

Descargar

RD 1774 / 2011
RD 622 / 2013
RD 988 / 2013

MAPN 0712

2

Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, i transbord

Descargar

RD 988 / 2013
RD 257 / 2019

MAPU 0108

2

Engreixe de peixos, crustacis i cefalòpodes

Descargar

RD 1376 / 2009

MAPU 0109

2

Engreixe de mol·luscs bivalves

Descargar

RD 718 / 2011

MAPU 0110

2

Producció en criadero d'aqüicultura

Descargar

RD 1533 / 2011

MAPU 0111

3

Gestión de la producción de criadero en acuicultura

Descargar

RD 622 / 2013

MAPU 0112

2

Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura

Descargar

RD 988 / 2013

MAPU 0209

1

Activitats d'engreixe d'espècies acuícolas

Descargar

RD 718 / 2011

MAPU 0210

3

Gestión de la producción de engorde en acuicultura

Descargar

RD 1533 / 2011

MAPU 0309

1

Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies acuícolas Descargar RD 718 / 2011

MAPU 0409

2

Producció d'aliment viu

Descargar

RD 718 / 2011