SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Seguretat i medi ambient

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

SEAD 0111

2

Extinció d'incendis i salvament

Descargar

RD 624 / 2013

SEAD 0112

2

Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0211

2

Prevenció d'incendis i manteniment Descargar RD 624 / 2013
SEAD 0212

2

Vigilància, seguretat privada i protecció d'explosius Descargar RD 548 / 2014
SEAD 0311

3

Gestió i coordinació en protecció civil i emergències Descargar RD 624 / 2013

SEAD 0312

3

Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0411

2

Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural

Descargar

RD 624 / 2013
Correcció

SEAD 0412

2

Ensinistrament de base i educació canina

Descargar

RD 548 / 2014

SEAD 0511

3

Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural

Descargar

RD 624 / 2013

SEAD 0512

3

Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil

Descargar

RD 548 / 2014

SEAG 0108

2

Gestió de residus urbans i industrials Descargar RD 1377 / 2009
RD 624 / 2013
SEAG 0109

3

Interpretació i educació ambiental Descargar RD 720 / 2011
SEAG 0110

2

Servicis per al control de plagues Descargar RD 1536 / 2011
RD 624 / 2013

SEAG 0111

3

Control de la contaminació atmosfèrica

Descargar

RD 1785 / 2011

SEAG 0112

3

Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic

Descargar

RD 624 / 2013

SEAG 0209

1

Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

Descargar

RD 720 / 2011

SEAG 0210

2

Operació d'estacions de tractament d'aigües

Descargar

RD 1536 / 2011
RD 624 / 2013

SEAG 0211

3

Gestió ambiental Descargar RD 1785 / 2011
SEAG 0212

2

Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seua disseminació per aerosolización

Descargar

RD 624 / 2013

SEAG 0309

3

Control i protecció del mitjà natural

Descargar

RD 720 / 2011

SEAG 0311

3

Gestió de servicis per al control d'organismes nocius

Descargar

RD 624 / 2013