TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Transport i manteniment de vehicles

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret

TMVB 0111

2

Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari

Descargar

RD 626 / 2013

TMVB 0211

2

Manteniment de sistemes elèctrics i electrònic de material rodant ferroviari Descargar RD 626 / 2013

TMVG 0109

1

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVG 0110

3

Planificació i control de l'àrea d'electromecànica Descargar RD 1539 / 2011

TMVG 0209

2

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVG 0210

2

Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i aperos

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVG 0309

2

Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

Descargar

RD 723 / 2011

TMVG 0310

2

Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilidad de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil

Descargar

RD 1539 / 2011
RD 626 / 2013

TMVG 0409

2

Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars Descargar RD 723 / 2011
RD 626 / 2013

TMVI 0108

2

Conducció d'autobusos

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVI 0112

2

Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes

Descargar

RD 626 / 2013

TMVI 0208

2

Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVL 0109

1

Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles Descargar RD 723 / 2011

TMVL 0209

2

Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0309

2

Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0409

2

Embellecimiento i decoració de superfícies de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0509

2

Pintura de vehicles

Descargar

RD 723 / 2011

TMVL 0609

3

Planificació i control de l'àrea de carrosseria Descargar RD 723 / 2011
TMVO 0109

1

Operacions auxiliars de manteniment aeronaútico Descargar RD 723 / 2011
TMVO 0111

3

Tripulació de cabina de passatgers

Descargar

RD 992 / 2013

TMVO 0112

1

Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges i aeronaus en aeroports Descargar RD 992 / 2013

TMVO 0212

2

Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports

Descargar

RD 992 / 2013

TMVU 0110

1

Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i esbarjo

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVU 0111

2

Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo Descargar RD 626 / 2013

TMVU 0112

2

Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Descargar

RD 992 / 2013

TMVU 0210

1

Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment d'embarca

Descargar

RD 1539 / 2011

TMVU 0211

2

Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo Descargar RD 626 / 2013
TMVU 0212

2

Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo Descargar RD 992 / 2013

TMVU 0311

2

Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Descargar

RD 626 / 2013

TMVU 0312

3

Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo Descargar RD 992 / 2013

TMVU 0412

3

Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Descargar

RD 992 / 2013

TMVU 0512

3

Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo Descargar RD 992 / 2013