GUIES D'APRENENTATGE I AVALUACIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT PER A FORMADORS

Guies d'Aprenentatge

Les guies d'aprenentatge i avaluació dels certificat de professionalitat han sigut elaborades pels Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional, responsables de la família professional, i supervisades per la subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació del SEPE.

Les guies d'aprenentatge i avaluació dels certificat de professionalitat són un instrument que proporcionaran als formadors recursos, estratègies, procediments i instruments per a enfocar els processos d'ensenyament/aprenentatge cap a l'adquisició de les competències professionals dels alumnes i facilitaran que l'avaluació es realitze amb major rigor tècnic.

Accedix al llistat de guies d'aprenentatge polsant sobre la família que desitges: