GUIA EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Família Edificació i obra civil

Títol Cod.Certificat Grandària (kb)
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Fàbriques d'Obra de paleta EOCB0108 2162
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions Auxiliars de Revestiments Continus en Construcció EOCB0109 2426
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes EOCB0208 2011
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions Auxiliars d'Acabats Rígids i Urbanització EOCB0209 2358
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Alçaments i Replantejos EOCE0109 2347
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Operacions de Formigó EOCH0108 1544
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Representació de projectes d'edificació EOCO0108 3271
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Control de Projectes i Obres de Construcció EOCO0109 1764
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Representació de projectes d'obra civil EOCO0208 2044

Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Pintura decorativa en construcció

EOCB 0110

2895

Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Armadures passives per a formigó

EOCE 0111

2296

Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Control d'execució d'obres d'edificació

EOC 0112

5082

Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Control d'execució d'obres civils

EOCO 0212

4483