CONSTITUCIÓN DE UNA COOPERATIVA O SOCIEDAD LABORAL

Si es pretén la constitució d'una cooperativa o societat laboral:

 • Document privat firmat per els qui vagen a constituir la cooperativa o societat laboral, en el qual figure:
  • La identitat dels socis i sòcies.
  • La manifestació de la seua voluntat de constituir la cooperativa o societat laboral.
  • Condicions de treball estable.
  • Si es fixa o no període de prova i durada del mateix.
   • Aportació obligatòria i, si escau, voluntària de la persona sòcia treballadora a la cooperativa, així com si escau, quota d'ingrés, o el valor i nombre d'accions o participacions a subscriure pel soci o sòcia de la societat laboral anònima o de responsabilitat limitada.
 • Projecte d'estatuts de la cooperativa o societat laboral, on conste:
  • El capital social.
  • La distribució en aportacions, accions o participacions.
  • Possibles formes i terminis per a efectuar el desemborsament.
  • Les condicions de treball estable i aportacions dels socis i sòcies.
 • Qualsevol altra documentació que puga acreditar la inversió a realitzar i/o la viabilitat del projecte.