Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

EURES: SERVICIS A EMPRESES A EUROPA

L'empresari pot accedir a  EURES per a la  cerca de treballadors i  li possibilita la contractació d'empleats en qualsevol Estat membre, elevant així el nivell del seu personal, millorant els seus productes i ampliant les seues activitats.

EURES és una xarxa integrada pels Servicis Públics d'Ocupació Europeus que li ajuda a trobar els treballadors que necessita i li oferix assessorament en aspectes relacionats amb la mobilitat dins de l'Espai Econòmic Europeu.

Quan la seua empresa necessita trobar personal pot acudir a la Xarxa EURES. Trobar treballadors d'un altre país europeu pot ser una tasca difícil si no ho ha fet amb anterioritat. ¿Com començar? ¿Què ha de tindre en compte? ¿Com obté ajuda i suport?. Els consellers EURES, tant d'Espanya  com de la resta d'Europa, li faciliten l'assessorament necessari per a tal fi.

Abans de buscar candidats en altres països, pose's en contacte amb el seu Servici Públic d'Ocupació i expose les seues necessitats de contractació de personal. Este servici podrà ajudar-li a trobar candidats apropiats.

A tindre en compte

 • Definisca clarament les capacitats, competències i qualificacions específiques que necessita per a exercir els llocs de treball oferits.
 • Considere que pot portar-li més temps trobar candidats d'altres països europeus i establisca terminis realistes.
 • Tinga en compte els aspectes pràctics que haurà de resoldre un treballador estranger per a trobar allotjament o vivenda.
 • Considere el nivell de competència lingüística que necessiten els candidats. Si no parlen la seua llengua amb fluïdesa però estima que són adequats per al lloc, pense com es va a comunicar amb ells. Per als candidats poden resultar especialment difícils les entrevistes telefòniques. Explore altres opcions amb el seu conseller EURES: videoconferències, entrevistes presencials, etc.Informe's de si hi ha algun obstacle administratiu abans de començar la contractació. Les formes de contractació varien d'un país a un altre, així com les relacions entre empresa i candidats. Pot ocórrer que la conducta d'un candidat li parega fóra del corrent però s'haja de només a diferències culturals. No permeta que açò influïsca en la seua opinió; al contrari, centre's en les capacitats i l'aptitud del candidat, ajude-li a integrar-se.

El portal EURES té una base de dades de més de 300 000 . sol·licitants d'ocupació que desitgen treballar en altres països. Registre hui mateix la seua empresa obrint un compte gratuït El meu EURES. És ràpid i fàcil d'usar.

Al marge dels processos de selecció, EURES pot proporcionar-li informació i assessorament sobre qüestions que afecten a la mobilitat de ciutadans europeus com equi valencia s de titulacions, tràmits de seguretat social, impostos, etc.

Servicis EURES a Ocupadors

Li ajudem a difondre la seua oferta de treball a Europa, proporcionant un sistema informàtic d'àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de treball, especialment aquelles que requerisquen el domini d'altres idiomes, les que necessiten especials qualificacions i experiència o les que busquen professionals qualificats, difícilment reclutables en el mercat.

Li ajudem a aconseguir:

 • Candidats idonis per a les seues vacants en l'àmbit europeu, amb la qualificació i habilitats/habilitats específiques que precise (idiomes, especialització, etc.).
 • La difusió de les ofertes d'ocupació fóra de l'àmbit nacional en qualsevol dels països de l'Espai Econòmic Europeu més Suïssa.
 • Informació de primera mà, sobre aspectes legals i pràctics, lligats a la mobilitat internacional.
 • Assessorament sobre tràmits de Seguretat Social i fórmules de contractació laboral, sobre desplaçaments temporals dels seus treballadors a un altre país.
 • Informació sobre els Organismes competents en cada país en matèria d'ocupació, Seguretat Social, desocupació, etc.
 • Dirigisca's al seu conseller EURES per a presentar i difondre la seua oferta d'ocupació.
 • Si necessita un gran nombre de treballadors, podem ajudar-li a organitzar un reclutament a gran escala en col·laboració amb altres països de l'Espai Econòmic Europeu.
 • És convenient preparar una presentació davant els candidats en la qual es promocione l'empresa i s'explique el suport que presta per a la integració del personal contractat. Resulta útil traduir-la i col·locar-la en el seu lloc web.
 • També pot assistir a fires d'ocupació EURES en altres països de l'EEE en els quals hi haja candidats amb les característiques desitjades. Davant qualsevol candidat, sempre és eficaç utilitzar exemples per a il·lustrar les oportunitats de treball i que en ells intervenguen, si és possible, treballadors migrants que s'hagen integrat bé.
 • Així mateix, no oblide comunicar el resultat del procés a els qui hagen col·laborat amb vosté en la contractació.

  1 ) Presentació d'ofertes d'ocupació

Les ofertes d'ocupació d'empreses espanyoles als països de la UE/EEE, tindran lloc en situacions específiques com:

 • Ofertes en les quals expressament l'empresari sol·licita la notificació als altres països. Es tracta d'aquells casos en què l'empresari busca expressament un treballador comunitari no existent en el mercat de treball local.
 • Ofertes que contenen determinats requisits professionals que fan previsible la seua notificació a altres països. Poden ser exigències idiomàtiques, experiència pluricultural, experiència en empreses o sectors de caràcter internacional, etc.
 • Ofertes d'ocupacions/professions que tenen dèficit de mà d'obra local. S'entén per tals, aquelles per a les quals existix gran dificultat a trobar mà d'obra qualificada a nivell nacional/local.

Les ofertes d'ocupació es presenten sempre a través del Conseller EURES de la seua província, ja siga personalment, per correu electrònic, correu postal o fax.

Les ofertes que es publiquen des de qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), en la base de dades comuna dels Servicis Públics d'Ocupació Europeus, han de contemplar una sèrie de dades homologades per a poder fer una difusió el més àmplia i rigorosa possible.

    2 ) Cerca de treballadors per CV

Pot buscar els seus candidats accedint a la base de dades des del meu EURES.

En el marge de l'esquerra, apartat "Empresa", té les dos opcions:

 • Per a registrar-se com a nou usuari, a través de l'enllaç: Crear un compte El meu EURES.
 • Per a successives vegades, a través de l'enllaç: Entrar en el meu compte El meu EURES.

 A continuació i en tots dos casos, anar seguint les instruccions, llegir les condicions que apareixen en pantalla i emplenar les dades sol·licitades.

Després d'haver seguit estos passos, rebrà la seua contrasenya en la direcció de correu electrònic que va indicar en registrar-se, per a posteriors accessos.

El Conseller EURES s'encarrega de rebre estes dades i registrar l'oferta en la base de dades comuna dels Servicis Públics d'Ocupació Europeus. Les persones interessades es posaran en contacte amb l'ocupador ja siga directament o a través del Conseller.

icono descarga

Documentació