"ACÍ SEMPRE ÉS EL TEU TORN”. LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ EN INTERNET.

"Ací sempre és el teu torn”. Les Prestacions per desocupació en Internet.

Esta campanya està dirigida a la ciutadania en general i, especialment, a les persones aturades usuàries dels servicis de prestacions per desocupació.

El seu objectiu és difondre els servicis electrònics que el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) oferix i promoure els tràmits de les prestacions per desocupació en internet.

Material Gràfic:

Falca de ràdio:

Premsa:

Internet:

Gràfica:

Exterior: