L'AEVAL CONCEDIX EL PREMI CIUTADANIA 2013 AL SEPE PEL SEU SISTEMA DE CITA PRÈVIA

22 de juliol de 2014

Premie AEVAL 2013

Els Premis a la Qualitat i Innovació en la Gestió Pública van ser creats pel Reial decret 951 / 2005 , pel qual s'establia el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat i s'atribuïa les funcions de gestió del procés dels premis a l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Servicis (AEVAL).

L'experiència adquirida en la gestió de les set convocatòries celebrades entre 2006 i 2012 aconsellava reordenar i actualitzar la regulació. Així, l'Orde HAP/ 1353 / 2013 va donar nova regulació a estos Premis, quedant configurats en les següents modalitats i categories:

  • Premi a l'Excel·lència en la Gestió Pública: Destinat a reconéixer als òrgans i organismes públics que s'hagen distingit per l'increment de la qualitat dels seus servicis, podent atorgar-se una menció especial a l'organització candidata que acredite un esforç sostingut de millora, amb independència de la puntuació aconseguida.
  • Premi a la Innovació en la Gestió Pública: Destinat a reconéixer a les organitzacions públiques que s'hagen distingit en els aspectes d'innovació, tant en el vessant extern com a interna. Esta modalitat es desdoblega en dos categories:
    • Premie Ciutadania: Destinat a reconéixer les pràctiques innovadores en la provisió de productes o servicis, així com en els sistemes de relació, amb impacte extern en els ciutadans o usuaris.
    • Premie Innovació en la Gestió: Destinat a iniciatives que redunden en una millora organitzativa o dels processos de gestió de les organitzacions públiques, que no necessàriament tinguen un reflex directe en els ciutadans o usuaris dels servicis però que inevitablement redunden en el seu benefici.

L'Orde HAP/ 1326 / 2014 , que concedix els premis corresponents a 2013 , ha disposat concedir el Premi Ciutadania 2013 a la pràctica “Cita Prèvia: 16 milions de ciutadans a la seua hora”, presentada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal.

La Cita Prèvia va perseguir donar solució al problema que suposaven les llargues cues d'espera en les Oficines de Prestacions del SEPE, incrementades per la crisi a partir de 2008 . L'organisme es va marcar com a objectiu en 2010 l'elaboració pròpia d'una ferramenta informàtica senzilla que, de forma virtual, facilitara la gestió de l'espera dels usuaris de les seues oficines.

La implantació de la Cita prèvia també ha servit per a planificar el treball en les oficines, millorant el clima laboral i reduint l'estrés dels empleats i els conflictes amb els usuaris.

A dia d'hui, el sistema de cita prèvia està consolidat en el SEPE, i tots els agents que participen en el procés consideren que és un instrument imprescindible per a la gestió. El seu caràcter estratègic es reflectix tant en la nostra Carta de Servicis com en l'Informe CORA.