LA FUNDACIÓ SOCINFO I LA REVESTISCA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PREMIEN AL SEPE PEL SEU SISTEMA DE CITA PRÈVIA

01 d'abril de 2014

Premi SOCINFO 2014

El 1 passat d'abril es va celebrar el seminari "TIC en els Servicis Públics d'Ocupació", organitzat per la Fundació Socinfo i la revestisca "Societat de la Informació" i patrocinat per Oracle, en el qual es van tractar projectes desenvolupats pels Servicis Públics d'Ocupació, tant en les tradicionals tasques d'intermediació d'oferta i demanda, orientació, i formació del treballador, com en les noves solucions funcionals d'assessoria a les empreses ocupadores per a la cobertura de llocs, segmentació de públic objectiu, gestió del territori, cartera de servicis, planificació i seguiment d'activitats, anàlisis i previsió de nova oferta generada, solucions de mobilitat, etc. Tot açò fent èmfasi en les tecnologies de la informació i comunicació com a ferramentes essencials.

En el seminari van participar Servicis Públics d'Ocupació de totes les administracions públiques, tant estatal com a autonòmica i local, que van exposar les seues diverses experiències en este sentit. El Servici Públic d'Ocupació Estatal, representat per D. Santiago Graña, va presentar el seu sistema de Cita Prèvia.

A la finalització de la jornada es van entregar els premis "TIC Servicis Públics Ocupació 2014 ", atorgats per un jurat constituït per 40 ponents d'Organismes Públics vinculats a l'àrea d'Ocupació/Treballe que van participar en anteriors seminaris de Socinfo.

La Cita Prèvia del SEPE va obtindre el premi en la categoria Accésit, tant pel volum de ciutadans atesos ( 16 milions de cites a l'any), com per la transcendència social de les prestacions que gestiona.

El premi va ser arreplegat per D. Santiago Graña Domínguez, Subdirector General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, al que van acompanyar Sra. Rocío Rodríguez Temiño, Subdirectora General Adjunta de Tecnologies de la Informació i Comunicacions i Sra. Amelia García Pérez, Consellera Tècnica Organització.