L'AEVAL CONCEDIX EL SEGELL DE CRISTALL 2014 A LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DEL SEPE EN BARCELONA

20 d'octubre de 2015

Premie AEVAL "Segelle de Cristall 2014 " a la Direcció Provincial del SEPE en Barcelona

L'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Servicis (AEVAL) ha reconegut una vegada més l'atenció i dedicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) presta als seus usuaris. En esta ocasió, premiant amb el seu Segell de Cristall 2014 a la Direcció Provincial del SEPE en Barcelona .

Els premis atorgats per l'AEVAL reconeixen les pràctiques innovadores en la provisió de productes o servicis, així com en els sistemes de relació amb impacte extern en els ciutadans o usuaris. Estos premis consten de les següents modalitats i categories:

  • Premi a l'Excel·lència en la Gestió Pública: Destinat a reconéixer als òrgans i organismes públics que s'hagen distingit per l'increment de la qualitat dels seus servicis, podent atorgar-se una menció especial a l'organització candidata que acredite un esforç sostingut de millora, amb independència de la puntuació aconseguida.
  • Premi a la Innovació en la Gestió Pública: Destinat a reconéixer a les organitzacions públiques que s'hagen distingit en els aspectes d'innovació, tant en el vessant extern com a interna. Esta modalitat es desdoblega en dos categories:
    • Premie Ciutadania: Destinat a reconéixer les pràctiques innovadores en la provisió de productes o servicis, així com en els sistemes de relació, amb impacte extern en els ciutadans o usuaris.
    • Premie Innovació en la Gestió: Destinat a iniciatives que redunden en una millora organitzativa o dels processos de gestió de les organitzacions públiques, que no necessàriament tinguen un reflex directe en els ciutadans o usuaris dels servicis però que inevitablement redunden en el seu benefici.

La Direcció Provincial del SEPE en Barcelona va començar el camí del seu reconeixement extern amb la concessió, per part de l'AEVAL, de l'Accésit al Premie Ciutadania 2013 a les Bones Pràctiques en els Servicis Públics. En 2014 , la mateixa Agència va certificar a esta Direcció Provincial del SEPE amb el Nivell d'Excel·lència 300 - 399 .

El Segell de Cristall 2014 atorgat a la Direcció Provincial del SEPE en Barcelona l'acredita com una de les deu millors unitats de l'Administració General de l'Estat durant eixe any.

L'entrega de premis es va celebrar el d'octubre 20 de 2015 . El guardó entregat al SEPE va ser arreplegat per D. Víctor Santa-Bàrbara Rupérez, Director Provincial en Barcelona , en representació de tot el personal d'eixa Direcció Provincial.