LA COMISSIÓ EUROPEA CONCEDIX EL PREMI "BEST SOCIAL MEDIA 2015 " A EURES-ESPANYA

23 d'abril de 2015

Premi "Best Social media" 2015

 

La Comissió Europea ha concedit a EURES-Espanya el premi "Best Social media" a la millor utilització de les xarxes socials, dins dels " Eures Communication Excellence awards 2015 " que tracten de premiar les iniciatives més capdavanteres dins de la Xarxa ‪‎EURES‬ en matèria de comunicació amb els ciutadans.

La labor d'EURES- Espanya en matèria de xarxes socials ha batut rècords, tant en nombre d'usuaris com en abast de les publicacions i participació. Tot açò s'emmarca en l'estratègia europea d'acostament als ciutadans per a una difusió més eficient dels servicis d'EURES de suport a la mobilitat laboral a Europa.

EURES (EURopean Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l'ocupació i per a la lliure circulació de treballadors, un dels principis fonamentals de la Unió Europea. El seu objectiu és prestar servicis als treballadors, als empresaris, i a qualsevol ciutadà que desitge beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant informació i assessorament sobre ofertes i demandes d'ocupació, situació i evolució del mercat de treball i sobre condicions de vida i treball de cada país.

EURES posa en relació a la Comissió Europea amb els Servicis Públics d'Ocupació dels països de l'Espai Econòmic Europeu (països membres de la UE, més Islàndia, Noruega i Liechtenstein), amb Suïssa i amb altres organismes. La xarxa inclou també a associacions transfrontereres, associacions de treballadors, organitzacions patronals, universitats i altres institucions locals i regionals, tots ells interessats en les qüestions relacionades amb l'ocupació.

Tota la informació d'EURES-Espanya està disponible en la web del SEPE , en Facebook i en Twitter .