L'AEVAL ATORGA EL SEGELL "NIVELL D'EXCEL·LÈNCIA EVAM 200 - 299 " A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL SEPE A ORENSE

16 de març de 2016

Segelle AEVAL "Nivell d'Excel·lència EVAM 200 - 299 " a la Direcció Provincial del SEPE a Orense

L'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Servicis (AEVAL) ha reconegut una vegada més l'atenció i dedicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) presta als seus usuaris i la qualitat dels seus servicis.

En esta ocasió, l'AEVAL va atorgar el de 16 març de la 2016 Direcció Provincial del SEPE a Orense el Segell d'Excel·lència EVAM 200 - 299 en reconeixement a les accions de millora implantades com a conseqüència de l'avaluació segons el Model EVAM d'Excel·lència realitzada en 2014 , en la qual va obtindre una puntuació situada en el Nivell 200 - 299 punts, i a la valoració de les millores implantades en 2015 a partir d'este diagnòstic.

La Direcció Provincial del SEPE a Orense va iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió de Qualitat en 2008 , any en el qual va realitzar l'autoavaluació segons el Model EFQM, la qual cosa li va servir de punt de partida per a planificar els projectes de millora els resultats de la qual han conduït a superar els 200 punts en l'avaluació EVAM.

Documentació