BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Contracte Indefinit

Discapacitat

Quantia anual de la bonificació: Menors d'anys. 45

 • Hòmens: 4 . 500 euros
 • Dones: 5 . 350 euros

Quantia anual de la bonificació. Majors d'anys. 45

 • Hòmens i Dones: 5 . 700 euros

Discapacitat Severa

Quantia anual de la bonificació: Menors d'anys. 45

 • Hòmens: 5 . 100 euros
 • Dones: 5 . 950 euros

Quantia anual de la bonificació: Majors d'anys. 45

 • Hòmens i Dones. 6 . 300 euros

Durada: Durant la vigència del contracte
Conversió: Durant la vigancia del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Llei 43 / 2006

 

Conversió de Contractes Temporals de Foment de l'Ocupació, Contractes en Pràctiques i per a la Formació i l'Aprenentatge en Empreses Ordinàries (inscrits com a demandants d'ocupació)

Discapacitat

Quantia anual de la bonificació: Menors d'anys. 45

 • Hòmens: 4 . 500 euros
 • Dones: 5 . 350 euros

Quantia anual de la bonificació: Majors d'anys. 45

 • Hòmens i Dones: 5 . 700 euros

Discapacitat Severa

Quantia anual de la bonificació: Menors d'anys. 45

 • Hòmens: 5 . 100 euros
 • Dones: 5 . 950 euros

Quantia anual de la bonificació: Majors d'anys. 45

 • Hòmens i Dones. 6 . 300 euros

Durada: Durant la vigència del contracte
Conversió: Durant la vigancia del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Llei 43 / 2006

 

Contractes Temporal de Foment de l'Ocupació (inscrits com a demandants d'ocupació)

Discapacitat

Quantia anual de la bonificació: Menors d'anys. 45

 • Hòmens: 3 . 500 euros
 • Dones: 4 . 100 euros

Quantia anual de la bonificació: Majors d'anys. 45

 • Hòmens: 4 . 100 euros
 • Dones: 4 . 700 euros

Discapacitat Severa

Quantia anual de la bonificació: Menors d'anys. 45

 • Hòmens: 4 . 100 euros
 • Dones: 4 . 700 euros

Quantia anual de la bonificació: Majors d'anys. 45

 • Hòmens: 4 . 700 euros
 • Dones. 5 . 300 euros

Durada: Durant la vigència del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Llei 43 / 2006

Contractació Indefinida o Temporal i Conversion de tots els Contractes Tamporales per un Centre Especial d'Ocupació

Quantia anual: Bonificació de les quotes empresarials per tots els conceptes de el 100 %


Durada: Durant la vigència del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Llei 43 / 2006

 

Contractes d'interinitat amb aturats amb discapacitat per a substituir a treballadors amb discapacitat en situacíon d'incapacitat temporal

Quantia anual: Bonificació de les quotes empresarials per tots els conceptes de el 100 %


Durada: Durant la vigència del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Llei 45 / 2002

 

Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge (en el supòsit de treballadors discapacitats sense límit d'edat inscrits com a demandants d'ocupació)

Reducción de las cuotas del empresario según la plantilla de la empresa

 • Quantia anual per a empreses de menys de 250 treballadors. 100 per cent
 • Quantia anual per a empreses de més de 250 treballadors: 75 per cent

Será bonificación en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil


Durada: Durant la vigència del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Llei 3 / 2012

Contracte en Pràctiques i per a la Formació i l'Aprenentatge si no s'ha optat per la reducció que marca la Llei 3 / 2012

Reducció de la quota empresarial per contingències comunes del 50 per cent


Durada: Durant la vigència del contracte
Vigència de la mesura: Indefinida
Normativa: Reial decret Legislatiu 2 / 2015 (Estatut dels Treballadors)

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021