BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PROCEDENTS D'EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Contracte indefinit per l'empresa usuària de treballadors procedents d'una empresa de treball temporal que hagueren estats contractats baix la modalitat de Formacion i l'Aprenentatge

Hòmens.

  • Cuantía anual:  1 . 500 euros de reducción a las cuotas empresariales a la seguridad social. Será bonificación en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dones

  • Cuantía anual:  1 . 800 euros de reducción a las cuotas empresariales a la seguridad social. Será bonificación en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 


Durada: 3 anys.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 3 / 2012

 

Contracte indefinit per l'empresa usuària de treballadors procedents d'una empresa de treball temporal que hagueren estats contractats baix la modalitat d'En Pràctiques

En empreses de menys de 50 treballadors.

Hòmens.

  • Cuantía anual:  500 euros de bonificación a las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Dones

  • Cuantía anual:  700 euros de bonificación a las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

 


Durada: 3 anys.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 3 / 2012

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021