BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PROCEDENTS D'EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Contracte indefinit per l'empresa usuària de persones treballadores procedents d'una ETT que haguessin estat contractats sota la modalitat de Formació en Alternança

Quantia anual: reducció a les quotes empresarials a la seguretat social. Serà bonificació en el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  • Homes: 1.500 euros.
  • Dones: 1.800 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [Permalink ELI]

Contracte indefinit per l'empresa usuària de persones treballadores procedents d'una ETT que haguessin estat contractats sota la modalitat d'Adquisició de la Pràctica Professional

Quantia anual en empreses de menys de 50 treballadors: bonificació a les quotes empresarials a la Seguretat Social.

  • Homes: 500 euros.
  • Dones: 700 euros.

Durada: 3 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [Permalink ELI]

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021