BONIFICACIONS I REDUCCIONS AL TREBALL AUTÒNOM AMB CARÀCTER ESPECÍFIC

Treballadors autònoms de Ceuta i Melilla en els sectors que recull l'article 36 de la llei 20/2007

Bonificació del 50 % sobre la base de cotització per contingències comunes.

Durada: indefinida.

Normativa: Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. [Permalink ELI]

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 . 21 . 003 . 0

Actualitzat a gener 2021