Seu electrónica

Contracte en pràctiques

2022

El Contracte en Pràctiques està dirigit a aquells treballadors que estiguen en possessió d'un títol universitari, un de formació professional de grau mitjà o superior, un títol oficialment reconegut com a equivalent o un certificat de professionalitat que habilite per a l'exercici professional, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys (amb algunes excepcions) des de la terminació dels estudis.

En este desplegable pots trobar la següent informació sobre esta modalitat de contractació:

  • Treballadors a els qui va dirigit.
  • Avantatges que obté l'empresa.
  • Durada i període de prova.
  • Retribucions.
  • Manera de formalitzar el contracte.
  • Certificat obtingut a la finalització del contracte.
  • Conversió en contracte indefinit.

Per a una millor lectura en pantalla o perquè puga ser imprés en un paper tipus A 4 , tens també una fulla informativa amb el mateix contingut.