Seu electrónica

Mesures de suport a l'ocupació per a investigadors

2022

La generació de coneixement en tots els àmbits, la seua difusió i la seua aplicació per a l'obtenció d'un benefici social o econòmic, són activitats essencials per al progrés de la societat espanyola, el desenvolupament de la qual ha sigut clau per a la convergència econòmica i social d'Espanya en l'entorn internacional.

El sector productiu espanyol està desenvolupant una cultura científica, tecnològica i innovadora que és essencial per a la seua competitivitat, avançant cap a un model productiu en el qual la innovació està anomenada a incorporar-se definitivament com una activitat sistemàtica de totes les empreses, amb independència del seu sector i grandària, i en el qual els sectors de mitjana i alta tecnologia tindran un major protagonisme.
Les dos condicions, així com la cooperació entre el sistema públic de ciència i tecnologia i el teixit productiu, permetran aconseguir una societat i una economia del coneixement plenament cohesionades.

En este desplegable podràs trobar totes les mesures i incentius destinats a fomentar l'ocupació en l'àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la investigació.