TREBALLAR A ESPANYA

2021

La nova Unió Europea, en la qual viuen uns 495 milions de ciutadans, és el major mercat de treball i formació del món. Un espai en el qual a poc a poc van desapareixent les barreres que impedixen a voltes a les persones aprofitar tot el seu potencial.

Per a fer possible l'exercici a la lliure circulació de treballadors en l'anomenat Espai Econòmic Europeu, la UE ha creat la Xarxa EURES de Servicis Públics d'Ocupació Europeus, de la qual formen part els servicis públics d'ocupació espanyols.

Treballar en un altre país és sempre un repte, una oportunitat única de conéixer un país i la seua gent i acumular un gran nombre de noves experiències. Esta publicació oferix informació útil que permet, a qui desitge viure i treballar a Espanya, fer-se una idea adequada sobre la vida en el nostre país i, si finalment decidix vindre a Espanya, preparar la seua estada.